Bastu

Vad kan vara bättre än en het bastu efter en hel dag i skidbackarna hos Romme Alpin eller i skidspåren i Gyllbergen. Hos oss på IGMA Lodge har vi en bastu som är byggd oktober 2020 och ligger knappt några meter från huset.

Bastu ligger några meter från huset IGMA Lodge

Välkommen till bastu hos oss på IGMA Lodge

Gör så här för att boka din privat spatid:

1. Gå in på https://bastu-igmalodge.bokaentid.se/

2. Login, lösenord och koden till nycklebox kommer med ett mejl på ankomst dagen.

3. För allas trevnad följer nedan ett fåtal regler som är till för att hålla bastun i ett fint skick för samtliga bastubadare.

(S)vett och etikett i bastun

För allas trevnad följer nedan ett fåtal regler som är till för att hålla bastun i ett fint skick för samtliga bastubadare.

– En aktiv bokning åt gången.

– Två timmar block bokas.

– Timer finns. Sätt gärna på bastun innan, så är den varm när bokningen börjar.

– Stäng av bastun när du lämnar, om ingen annan bastar efter er.

– Duscha före användning av bastun.

– Sitt på handduk i bastun och på bänkarna i omklädningsrummet.

– Du som använder bastun ansvarar för att den lämnas i rent och städat skick.

– Gör rent i omklädningsrum och bastun.

– Lämna inga sopor eller tomburkar/glas efter dig.

– Rör EJ aggregatet och och häll INGEN vatten på stenarna

Ta med något kallt att dricka, Basta och Njut!

Så här sätter du ingång bastu

Manöverpanelen sitter inne under den främre delen av bastuaggregatet.

På bastuaggregatet finns det två vred. Den ena är på/av – vred med en timerfunktion. Det andra vredet är en termostat.

■ På, av och timerfunktion På/av -vredet har två numeriska talskalor:

  1. De första siffrorna från 1 till 4 är en på- funktion. Om man vrider det till exempelvis position 2, kommer bastun att vara på i 2 timmar.
  2. Vrider man förbi siffran 4, kommer man över på den andra numeriska skalan, som går från 1 till 8. Om den står på 2, så kommer det att ta 2 timmar, innan aggregatet börjar värmas upp.

Så om man bara vill använda bastun direkt, så måste man hålla sig inom den lägre numeriska skalan 1 till 4.

■ Termostatknappen

På termostatknappen väljer man den önskade temperaturen. Termostaten går upp till max 80 grader.

När bastun är på, tar det ungefär en halv till en hel timma, innan den har uppnått den önskade temperaturen.

■Stänga av bastun

När man inte använder bastun mer, så vrider man ner båda knapparna till 0.

Start your search with us

Explore
Book
Travel

IGMA Lodge is a house with four independent apartments. Every apartment has a separate entry and own corner of the forest around. The whole house is built 2018. It is brand new with all the modern equipment like new kitchen, geothermal heating and regenerative ventilation.